Khảo sát Bình Dương

Chuyên mục: Tin tức Ngày đăng:02/06/2021

Khảo sát Bình Dương

Theo Kết quả khảo đã sát mức sống dân cư trong năm 2020, thu nhập bình quân đầu người cả nước đạt 4,23 triệu đồng/tháng, trong đó Tỉnh Bình Dương là địa phương đang có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt hơn 7 triệu đồng/tháng.

  • Trong Quý I, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 339.000 đồng
  • Khi Thu nhập bình quân đầu người ở các địa phương có biển cao hơn bình quân chung cả nước
  • Về Thu nhập bình quân 4,5- 5 triệu đồng/tháng chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động
  • Còn Thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn đạt 130 triệu đồng/năm

thunhapbinhquantaibinhduong30521

Đặc biệt tron phân khúc giá cả như vậy mà dong căn hộ lạo cao cấp trên thị trương càng hiếp nhưng chỉ có căn hộ Tecco Felice Homes Thuận An, Bình Dương.


0981.467.967